કાટલા કૂવામાં નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાટલા કૂવામાં નાખવાં

  • 1

    ગઈ ગૂજરી ભૂલી જવી.