કાટલું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાટલું કાઢવું

  • 1

    આડીખીલી દૂર કરવી.

  • 2

    મારી નાંખવું.