કાંટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંટો મારવો

  • 1

    ડંખ મારવો (વીંછીએ).

  • 2

    અડચણ નાખવી.