કાઠા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઠા

​ વિશેષણ​ બહુવયન​

  • 1

    લાલાશ પડતા એક જાતના (ઘઉં).