કાંડું પકડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંડું પકડવું

  • 1

    પરણવું.

  • 2

    લાક્ષણિક આશ્રય આપવો.