કાણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાણિયું

વિશેષણ

 • 1

  કાણ કરનારું; કાણે જનારું.

કાણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાણિયું

વિશેષણ

 • 1

  કાણ કરનારું; કાણે જનારું.

 • 2

  કાણું.

કાણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાણિયું

વિશેષણ

 • 1

  કાણું.