કાતરિયાં નાંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાતરિયાં નાંખવાં

  • 1

    રીસમાં ત્રાંસું જોવું; ચિડાઈને જોવું; કટાક્ષ ફેંકવાં.