કાંધ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધ આપવી

  • 1

    ખાંધે લઈ ઊંચકવામાં મદદ કરવી.