કાંધ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધ મારવી

  • 1

    ખાંધે લેવામાં મદદ કરવી.