કાનખોતરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનખોતરણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મેલ કાઢવાની કાનકોરણી.

  • 2

    લાક્ષણિક કાન-ભંભેરણી; કાન ભંભેરવો તે; કાંઈનું કાંઈ કહી ઊંધી દોરવણી કરવી તે.