કાનના કીડા ખદબદવા કે ખરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનના કીડા ખદબદવા કે ખરવા

  • 1

    અપશબ્દો સાંભળી કમકમાટી છૂટવી.