કાનમાં કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં કહેવું

  • 1

    છાની રીતે કહેવું.

  • 2

    (દવા ઇ૰ની) તત્કાળ અસર થવી.