કાનેકાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનેકાન

અવ્યય

  • 1

    જુદા જુદા કાને થઈને.

  • 2

    ખુદ પોતાના કાનથી.