કાન આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન આવવું

  • 1

    (કોઈ વાતનું) કાન સુધી પહોંચવું; સાંભળવામાં આવવું.

કાને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાને આવવું

  • 1

    (કોઈ વાતનું) કાન સુધી પહોંચવું; સાંભળવામાં આવવું.