કાન ઊઘડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ઊઘડવા

  • 1

    સાચી સ્થિતિ સમજાવી; ખબર પડવી.