કાન ધરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ધરવા

  • 1

    ધ્યાનથી સાંભળવા પ્રયત્ન કરવો.