કાન વીંધાઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન વીંધાઈ જવા

  • 1

    સાંભળતાં હૈયું પીગળી જવું.