કાન વીંધી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન વીંધી નાખવા

  • 1

    સાંભળતાં હૈયું પીગળી જવું.