ગુજરાતી

માં કાપોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાપો1કાંપો2

કાપો1

પુંલિંગ

 • 1

  આંકો; લીટો; છેકો.

 • 2

  ચીરો; કાપ.

મૂળ

કાપવું

ગુજરાતી

માં કાપોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાપો1કાંપો2

કાંપો2

પુંલિંગ

 • 1

  ઊંડળ; ઊંડળમાં માય એટલો જથો.

 • 2

  કાઠિયાવાડી એક માણસ ઊંચકી શકે એટલો બોજો.