કામજિત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામજિત્

વિશેષણ

  • 1

    વિષયવાસનને જેણે જીતે છે એવું.