કામધેન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામધેન

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મનકામના પૂરી કરનારી એક કલ્પિત ગાય.

કામધેનુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામધેનુ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મનકામના પૂરી કરનારી એક કલ્પિત ગાય.