કામમાં કામ કરી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કામમાં કામ કરી લેવું

  • 1

    એક કામ કરતાં ભેગું બીજું કામ કરી લેવું.