કાયદેસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદેસર

અવ્યય

  • 1

    કાયદા મુજબ.