કાયદો ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાયદો ચડાવવો

  • 1

    લગામ કાઢવી ઘાલવી.