કારગત પહોંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કારગત પહોંચવી

  • 1

    અસર-વગ પહોંચવી. (કારગત કરવું; કારગત થવું).