કારણવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કારણવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    કારણ વિના કાર્ય ન જ હોઈ શકે એવો વાદ-મત.

  • 2

    ફરિયાદ.

  • 3

    અપીલ.