કાર્યબઢતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્યબઢતી

વિશેષણ

  • 1

    વધારે ઊંચો હોદ્દો મળવો તે.