કાર્યવાહક સભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્યવાહક સભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાર્યવાહકોનું મંડળ.