કાર્યસંજ્ઞા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાર્યસંજ્ઞા

સ્ત્રીલિંગ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    કોઈ બે ભાવની વચ્ચે અમુક સંબંધ; કાર્ય વગેરે બતાવવા નક્કી કરેલી સંજ્ઞાઓ.