કાલ ઉપર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાલ ઉપર રાખવું

  • 1

    મુલતવી રાખવું; ઢીલ કરવી.