કાળુંગોરું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળુંગોરું કહેવું

  • 1

    ખરાબ હેતુનો આરોપ કરવો.