કાળજાના કટકા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજાના કટકા થવા

  • 1

    હૈયું ચિરાઈ જાય તેવું દુઃખ થવું.