કાળના કોદરા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળના કોદરા કાઢવા

  • 1

    નિંદા માટે જૂની વાતો ઉખેળવી.