કાળુંભંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળુંભંઠ

વિશેષણ

  • 1

    સાવ કાળું.

કાળુંભઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળુંભઠ

વિશેષણ

  • 1

    સાવ કાળું.