ગુજરાતી

માં કાળુંભઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાળુંભઠ1કાળુંભંઠ2

કાળુંભઠ1

વિશેષણ

  • 1

    સાવ કાળું.

ગુજરાતી

માં કાળુંભઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાળુંભઠ1કાળુંભંઠ2

કાળુંભંઠ2

વિશેષણ

  • 1

    સાવ કાળું.