કાળીચૌદસનો કકળાટ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળીચૌદસનો કકળાટ કાઢવો

  • 1

    તે દિવસે બધો ગંદવાડો દૂર કરવો.