કાળી ઘોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળી ઘોડી

  • 1

    અફીણ.