કાળી નાગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળી નાગણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘણી ઝેરીલી સ્ત્રી.