કાળી બિલાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળી બિલાડી

  • 1

    દુષ્ટ અપશુકનિયાળ સ્ત્રી.