ગુજરાતી

માં કાસડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાસડો1કાંસડો2

કાસડો1

પુંલિંગ

  • 1

    કાશ ઘાસ.

ગુજરાતી

માં કાસડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાસડો1કાંસડો2

કાંસડો2

પુંલિંગ

  • 1

    તળાવનો સામો કાંઠો.