કાંસડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંસડો

પુંલિંગ

  • 1

    તળાવનો સામો કાંઠો.

કાસડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાસડો

પુંલિંગ

  • 1

    કાશ ઘાસ.