કાંસાકૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંસાકૂટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાંસાના વાસણનો ખડખડાટ.

  • 2

    કાંસાનો ભંગાર.