કિયે મોઢે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કિયે મોઢે

  • 1

    શું જોઈને? શી આબરૂ કે શોભાથી?.