કીડીઓ ઊભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડીઓ ઊભરાવી

  • 1

    અસંખ્ય માણસો ટોળે વળવાં.