કૂબાવળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂબાવળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કૂબો (વનસ્પતિ) વેચનારી સ્ત્રી.

  • 2

    કૂબાથી જમીન ટીપનારી સ્ત્રી.