કોટમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટમાં ઘાલવું

  • 1

    કોટમાં પહેરવું.

  • 2

    પ્રેમથી પાસે લેવું.