કોટવાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટવાલી

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    કોટવાળનું કામ.