કોટે કોડિયું બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોટે કોડિયું બાંધવું

  • 1

    ભીખ માગવી.