કોઠાવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠાવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હૈયાઉકલત.

  • 2

    કોઠાયુદ્ધની વિદ્યા (?).