કોઠી ઉતારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠી ઉતારવી

  • 1

    ડટણને માટે જમીન ખોદી ખાડામાં કોઠી ગોઠવવી.