કોઠી ધોઈને કાદવ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોઠી ધોઈને કાદવ કાઢવો

  • 1

    નકામા કામમાં વ્યર્થ મહેનત કરવી-ખરાબ થવું.