કોણીનો ગોળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોણીનો ગોળ

  • 1

    મુશ્કેલ કામ; ખોટો લોભ.